Boksački klub Vukovar | Vukovar

 
Boksački klub Vukovar
Domovinskog rata 38/55
Vukovar
tel 1: 032/422 091
tel 2: 032/424 906