rafting

Rafting je spuštanje niz riječne brzace u gumenom čamcu. U čamcu se nalazi 4 do 10 osoba.

Postoji kategorizacija raftinga u odnosu na brzinu toka, količinu brzaca i stijenja:

klasa 1: mirna rijeka, više sliči na jezero
klasa 2: nešto brža rijeka s malo brzaca i poneka stijena, ništa opasno
klasa 3: turistički rafting, dovoljno brzo i atraktivno a bez značajnih opasnosti
klasa 4: samo za iskusnjare, veći valovi, stijene, veći vodopadi...
klasa 5: vrlo opasno... brzaci, veliki valovi, stijene, opasne hridi
klasa 6: opasno po život


Rijeke na kojima se odvija rafting: Cetina, Kupa, Korana, Dobra,..

 
Brod na Kupi 
 
Koprivnica 
Rafting Croatia - Bukovačka 30
 
Omiš 
Rafting PINTA - Duće, Rogač 1/10
Udruga RAFTING - Put ribnjaka 11