rolanje

Za rolanje su potrebne role, zaštitna oprema i suha asfaltirana površina.
 
Zagreb 
SKIBOO sportska akademija - M. Kovačevića 3