Tenis klub Kastav

 
Teniski klub KASTAV
Rudno bb
Kastav
tel 1: +385 51 256 068
tel 2: +385 98 546 561
tel 3: +385 51 223 933