Tenis klub Sedam Zagreb

 
TENISKI KLUB SEDAM
Kosorova 23
Zagreb
tel 1: +385 1 2348 232
tel 2: +385 98 878 193