Tenis klub Vukovar

 
Teniski klub VUKOVAR
Stanka Vraza 19b
Vukovar
tel 1: +385 99 1941 855
tel 2: +385 99 6940 150