Tenis klub Vulpes Zagreb

 
Teniski klub VULPES
Nova cesta 44
Zagreb
tel 1: +385 1 3821 309
tel 2: +385 98 354 777